KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dalışa Kapalı Bölgeler ve Sualtı Ören Yeri Uygulamaları Değerlendirildi

Ülkemiz kıyılarında Bakanlığımız izinleri ile gerçekleştirilen sualtı araştırmaları ile 2863 sayılı Kanun’un 35. Maddesi kapsamında ilan edilen sınırlı dalış bölgelerine ilişkin olarak Bakanlığımız ilgili birimleri ile Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ve ilgili araştırma - kazı başkanlarının katılımıyla bir istişare toplantısı gerçekleştirildi.
 
2013 yılı Ekim ayında yapılan toplantının devamı niteliğinde gerçekleştirilen toplantı gündeminde, yürütülen arkeolojik sualtı araştırmaları kapsamında elde edilen veriler, deniz yetki alanlarımızda bulunan ve 35. Madde kapsamında değerlendirilebilecek alanlar ile mevcut sınırlı dalış bölgeleri ve bu alanlardaki faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
 
Toplantı gündeminde sualtında bulunan kültür varlıklarının bulunduğu alanlara yönelik oluşturulması öngörülen sualtı ören yerleri konusunda da değerlendirmelerde bulunulurken, ilk sualtı ören yeri konusundaki plan ve projelerin önümüzdeki günlerde hayata geçirilmesi konusu da ele alındı.