KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İnsan Dehasının Bir Ürünü : “Nemrut Dağı”

Dünya Miras Listesinde bulunan alanlarımıza ilişkin güncel verilerin elde edilmesi, sorunların belirlenmesi ve mevcut sorunların çözümüne yönelik eylemlerin tanımlanması amacıyla yapılan periyodik raporlamanın 9. toplantısı 27.05.2014 tarihinde Adıyaman Valiliği’nde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda, “Dünya Miras Sözleşmesi ve Dünya Miras Alanlarımız” ile “İkinci Döngü Periyodik Raporlama” sunumları yapılarak öncelikle katılımcılar konuyla ilgili bilgilendirilmiş, daha sonra anket formu toplantıya katılan ICOMOS Türkiye uzmanları, yerel yöneticiler, ilgili akademisyenler ve kurum temsilcileriyle birlikte doldurulmuştur.