KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

“Xanthos – Letoon”in Güncel Korunma Durumu Değerlendirildi

“Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme” uyarınca Dünya Miras Listesi’ne dâhil edilen alanlarımızın koruma ve güncel durumlarının değerlendirilmesi, Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin tecrübelerin ulusal ve uluslararası alanda paylaşılması ve işbirliği sağlanması amacıyla altı yıllık süreçler halinde hazırlanan Periyodik Raporlama sürecinin ikinci döngüsü ülkemiz için 2012 yılında başlatılmıştır.
 
Bu kapsamda; Dünya Miras Listesine 1988 yılında dâhil edilen “Xanthos - Letoon”a ilişkin Periyodik Rapor anketinin doldurulması ve varlığın güncel korunma durumunun ilgili paydaşlarla birlikte değerlendirilmesi amacıyla 22.05.2014 tarihinde Muğla, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir.
 
Söz konusu toplantıya yerel ve merkezi idarelerin, sivil toplum örgütlerinin, ICOMOS Türkiye Milli Komitesi’nin temsilcileri ile Xanthos ve Letoon alanlarının kazı başkanları ve vatandaşlar tarafından  katılım sağlanmıştır. Toplantıda, “Dünya Miras Sözleşmesi ve Dünya Miras Alanlarımız” ile “İkinci Döngü Periyodik Raporlama” sunumları yapılarak öncelikle katılımcılar konuyla ilgili bilgilendirilmişdaha sonra anket formları ilgili tüm paydaşların katkılarıyla hep birlikte değerlendirilerek doldurulmuştur.