KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Açılış Programı

Restarasyon ve yeniden düzenleme çalışmaları tamamlanan Anadolu Medeniyetleri Müzesi Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ömer ÇELİK'in de teşrifleriyle 13.05.2014 saat 13.00 da açılıyor.