KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

“Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası” Periyodik Raporlama Çalışması

“Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme” uyarınca Dünya Miras Listesi’ne dâhil edilen alanlarımızın koruma ve güncel durumlarının değerlendirilmesi, Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin tecrübelerin ulusal ve uluslararası alanda paylaşılması ve işbirliği sağlanması amacıyla altı yıllık süreçler halinde hazırlanan Periyodik Raporlama sürecinin ikinci döngüsü ülkemiz için 2012 yılında başlatılmıştır.
 
Bu kapsamda; Dünya Miras Listesine 1985 yılında dâhil edilen “Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası”na ilişkin Periyodik Rapor anketinin doldurulması ve varlığın güncel korunma durumunun ilgili paydaşlarla birlikte değerlendirilmesi amacıyla 22.04.2014 tarihinde Sivas Divriği’de bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir.
 
Söz konusu toplantıya yerel ve merkezi idarelerin, sivil toplum örgütlerinin, ICOMOS Türkiye Milli Komitesi’nin ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nun temsilcileri ile vatandaşlar katılım sağlamıştır.