KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Parasal Limitlerin Güncellenmesine İlişkin Tebliğ

"Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği"'nin Güncelleme başlıklı 26. Maddesi gereğince hazırlanıp Bakanlık Makamı'nın 22/01/2014 tarih ve 15268 sayılı Olur'u ile uygun bulunan "Parasal Limitlerin Güncellenmesine İlişkin Tebliğ" (Tebliğ 2014/1) 12/03/2014 tarih ve 28939 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanara yürürlüğe girmiştir.
 
Söz konusu tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız..