KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

23. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu ve Müzecilik Çalıştayı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce düzenlenen “23. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu ile müzecilik alanındaki güncel uygulamaların değerlendirileceği Müzecilik Çalıştayı” 4-7 Mayıs 2014 tarihleri arasında Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün katkılarıyla Mardin, Erdoba Elegance Hotel&Convention Center ‘da gerçekleştirilecektir.
 
Söz konusu organizasyona Bakanlığımıza bağlı Müze Müdürlükleri, Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlükleri ve Genel Müdürlüğümüzden yönetici ve uzmanlar ile TÜRKSOY’a üye ülkelerden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilecektir. 
 
Anılan organizasyon kapsamında 04 Mayıs 2014 tarihinde müzecilik hizmetine yönelik uygulamalarda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin değerlendirileceği  eğitim amaçlı Müzecilik Çalıştayı gerçekleştirilecektir. Söz konusu çalıştayda, konuyla ilgili olarak toplam 12 bildiri sunulacaktır.
 
Resmi açılışı 05 Mayıs 2014 tarihinde yapılacak olan 23. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumunda ise Müze Müdürlüklerimizce 2013 yılında gerçekleştirilen kurtarma kazıları ile müze uygulamalarına ilişkin 39 bildirinin sunulması planlanmaktadır.
 
Söz konusu sempozyumun programı kapsamında 07.05.2014 tarihinde Dara Antik Kenti ile Mardin İlinde kültür varlıklarının bulundukları alanlara bir gezi yapılacaktır.  
 
 
 
 
22.Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu ve Müzecilik Çalıştayı - Adana
 
 
Kurtarma Kazısı - Marmaray