KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımızca 275 Yapıya Proje Yardımı, 267 Yapıya Onarım Yardımı Verildi

2005 yılında yürürlüğe giren “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” kapsamında özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetindeki tescilli taşınmazların projelerinin elde edilmesi ve onarımlarının yapılabilmesi amacıyla bütçe olanakları doğrultusunda Bakanlığımızca maddi destek sağlanmaktadır.
 
Bu doğrultuda 2005- 2013 yılları arasında Bakanlığımızca  2393 taşınmaza proje yardımı, 1302 adet taşınmaza onarım yardımı yapılmış olup bu yardımlar için ise 60.012.331,87 TL ödenek taşınmaz sahiplerine ödenmiştir.
 
2014 yılı  için tescilli taşınmaz sahiplerince yapılan proje ve uygulama yardımı  talepleri 28.03.2014 tarihinde Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Komisyonunca  değerlendirilerek  yardım verilecek taşınmazlar  belirlenmiştir.
   
Komisyonca  proje ve onarım yardımları için  2014 yılı için  aktarılan 14.310.000,00TL  ödenek ile,
 
• 681  adet proje yardımı başvurusundan 275  adet taşınmaza proje yardımı,
• 517 adet onarım  başvurusundan 267 adet taşınmaza onarım yardımı  verilmesi uygun bulunmuştur.
 
Bu  yardımların yanı sıra Bakanlığımızca 2013 yılında  ilk kez Manisa İli, Kula İlçesi ile Karabük İli, Köyünde başlatılan   sokak ve doku bütünlüğü bulunan alanlarda yer alan taşınmaz kültür varlıklarının bir bütün olarak korunmasını sağlamak amacıyla verilen  toplu yardımlara 2014 yılında Nevşehir, Ürgüp İlçesi, Mustafapaşa Beldesi, Hamam Sokak da eklenmiş ve bu sokakta bulunan 11 adet  tescilli yapıya  toplu olarak proje yardımı verilmiştir.
      
Proje yardımı verilen yapılara ilişkin yardım bedelleri projelerinin ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylanmasından sonra, onarım yardımı verilen yapılara ilişkin yardım bedelleri ise onarımların yıl sonuna kadar tamamlanması halinde taşınmaz sahiplerine  ödenebilecektir. 
 
Ayrıca Komisyonca  2015 yılı yardımları için son başvuru tarihleri proje yardımları için 26.09.2014, onarım yardımları için ise 26.12.2014  olarak belirlenmiştir.
 
 
2014 Yılında Yardım Verilen Yapılardan Örnekler
 
 
Trabzon, Of, Çakıroğlu  İsmail  Ağa Konağı
 
 
Rize, Çamlıhemşin,  Efendiler  Konağı
 
 
Karabük, Safranbolu, Yörük Köyü, Hurşitgil Evi