KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

“Destanlar Şehri: Troya” Ve “Türk Sanatının Zirvesi: Selimiye Camii”

“Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme” uyarınca UNESCO Dünya Miras Listesi’ne dahil edilen alanlarımıza ilişkin periyodik raporların ikinci döngüsü başlatılmıştır. Bu kapsamda, 1998 yılında Dünya Miras Listesi'ne kaydedilen “Troya Antik Kenti”ne ilişkin periyodik rapor toplantısı 25 Mart 2014 tarihinde Çanakkale’de, 2011 yılında listeye dahil edilen “Selimiye Camii ve Külliyesi” periyodik rapor toplantısı 27 Mart 2014 tarihinde Edirne’de gerçekleştirilmiştir.
 
Söz konusu toplantılarda, “Dünya Miras Sözleşmesi ve Dünya Miras Alanlarımız” ile “İkinci Döngü Periyodik Raporlama” sunumları yapılarak öncelikle katılımcılar konuyla ilgili bilgilendirilmiş, daha sonra anket formları ilgili tüm paydaşların katkılarıyla hep birlikte değerlendirilerek doldurulmuştur.
  • Troya-Selimiye01
  • Troya-Selimiye02
  • Troya-Selimiye03
  • Troya-Selimiye04
  • Troya-Selimiye05
  • Troya-Selimiye06
  • Troya-Selimiye07
  • Troya-Selimiye08
  • Troya-Selimiye09
  • Troya-Selimiye10