KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kazı Başkanları Bilgi Paylaşımı Toplantısı Sona Erdi...

Bakanlığımız izinleri ile kazı çalışmalarını gerçekleştiren Türk kazı başkanları ile Genel Müdürlük yetkilileri Bakanlığımız DÖSİMM, ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürleri, Müze Müdürleri ile Rölöve ve Anıtlar Müdürlükleri’nin katılımı ile 13-15 Mart 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantı sona erdi.
 
Kazı çalışmalarında görev alan Bakanlık personelinin mevzuat hakkında bilgisini arttırmaya yönelik olarak 2012 yılında başlatılan Bakanlık Temsilcileri Eğitim Seminerleri’nin tamamlayıcı bölümü olarak organize edilen toplantıda, özellikle “Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Yapılacak Yüzey Araştırması, Sondaj ve Kazı Çalışmalarının Yürütülmesi Hakkında Yönerge", bu kapsamda uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ile kazı çalışmalarında yaşanan aksaklıklar konusunda bilgi alışverişi ve değerlendirmelerde bulunuldu.
 
 
                                                                                          1. Grup
 
 
                                                                                          2. Grup
 
 
               
                                                                          3. Grup