KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karain Mağarasında Çevre Düzenleme Çalışmaları Başlıyor

Antalya İli kent merkezine yaklaşık olarak  30 km. mesafede yer alan Karain Mağarası Döşemealtı İlçesi, Yağca Köyü sınırları içerisindedir. Mağara girişi, tepenin güneydoğu yamacının 80 m. kadar üstünde, deniz seviyesinden de ortalama 400m. kadar yükseklikte bulunmaktadır. Prehistorik (tarih öncesi) bir mağara olan Karain Mağarasında kazı çalışmaları halen devam etmektedir. Karain Mağarasında yapılan kazılardan, bölgenin günümüzden 500.000 yıl kadar önce de yerleşim merkezi olarak kullanıldığı sonucuna varılmıştır. Türkiye'nin içinde insan yaşamış en büyük mağarası olarak bilinmektedir. Kazıdan çıkan buluntular Antalya Müzesinde tarihöncesi bölümde sergilenmektedir.
 
UNESCO Dünya Miras Geçici Listesine 1994 yılında giren Karain Mağarasına yönelik olarak Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan “Karain Mağarası Müze Onarımı ve Çevre Düzenleme Projesi” Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca uygun görülmüştür. Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 2013 Mali Yılı Yatırım Programı kapsamında 24.02.2014 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiş olup ihale işlemleri sürdürülmektedir.
 
Söz konusu iş kapsamında; müze onarımı, karşılama ve giriş meydanı, otopark, satış mağazası, bilet gişesi ve güvenlik ünitesi, ön bilgi salonu, tuvaletler, turnikeler, gezi güzergahı ve seyir terasları ile çevre donatı elemanları yapımı yer almaktadır. Söz konusu işin tamamlanmasıyla daha sağlıklı ve etkin ziyaret olanağının sağlanması öngörülmektedir.
 
 
Çevre Düzenleme Projesi Vaziyet Planı:
 
Alandan Genel Görünümler: