KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kazı Başkanları Bilgi Paylaşımı Toplantısı

Bakanlığımız izinleri ve kaynakları ile finanse edilen arkeolojik kazı çalışmalarını yürütmekte olan Kazı Başkanları ile “Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Yapılacak Yüzey Araştırması, Sondaj ve Kazı Çalışmalarının Yürütülmesi Hakkında Yönerge" kapsamında özellikle mali konularda karşılaşılan sorunların tartışılacağı ve bilgi alışverişinde bulunulacağı “Kazı Başkanları Bilgi Paylaşımı ve İstişare Toplantısı” 13-15 Mart 2014 tarihleri arasında 3 grup halinde Antalya’da, Porto Bello Otel’de gerçekleştirilecektir.
 
Kazı Başkanlarının toplantıya katılacakları günler ve toplantı ile ilgili diğer bilgiler PDF formatındaki dosyada yer almaktadır.
 
İlgililere önemle duyurulur.