KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

“Hitit Uygarlığının Başkenti Hattuşa”

“Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme” uyarınca Dünya Miras Listesi’ne dahil edilen alanlarımıza ilişkin periyodik raporların ikinci döngüsü başlatılmıştır. Bu kapsamda, 1986 yılında Dünya Miras Listesi'ne kaydedilen “Hattuşa: Hitit Başkenti”ne ilişkin periyodik rapor toplantısı 24 Şubat 2014 tarihinde Çorum’da gerçekleştirilmiştir.
 
Hattuşa Antik Kenti’nde gerçekleştirilen inceleme gezisinin ardından Çorum Müzesi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, “Dünya Miras Sözleşmesi ve Dünya Miras Alanlarımız” ile “İkinci Döngü Periyodik Raporlama” sunumları yapılarak öncelikle katılımcılar konuyla ilgili bilgilendirilmiş, daha sonra anket formu ilgili tüm paydaşların katkılarıyla hep birlikte değerlendirilerek doldurulmuştur.