KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdürlüğümüz Saklama Süreli Standart Dosya Planı Güncellendi

Saklama Süreli Standart Dosya Planı"nda bulunan Genel Müdürlüğümüz ana hizmetlerine ilişkin konu kodları Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alınarak güncellenmiştir.