KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

22. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu ve Müzecilik Çalıştayı’nda Bildiri Sunan Müzecilerin Dikkatine

23. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu ve Müzecilik Çalıştayı’nın Nisan 2014 tarihinde yapılması planlanmaktadır. Genel Müdürlüğümüzce 14-17 Kasım 2013 tarihlerinde Adana’da düzenlenen 22. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu ve Müzecilik Çalıştayı’nda sunulan bildiriler yayın olarak basılacağından, kitabın sempozyuma yetiştirilebilmesi için, 14-17 Kasım 2013 tarihlerinde Adana’da düzenlenen 22. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu ve Müzecilik Çalıştayı’nda sunulan bildirilerin 5 Mart 2014 tarihine kadar, ekteki yayın kurallarına uygun olarak Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.
 
MÜZE ÇALIŞMALARI VE KURTARMA KAZILARI KİTABI YAYIN KURALLARI
 
 Göndereceğiniz bildiri metinlerinin aşağıda belirtilen kurallara uygun olarak gönderilmesi, kitabın zamanında basımı ve kaliteli bir yayın hazırlanması açısından önem taşımaktadır.
1. Yazıların A4 kâğıda, 13.5x19 cm.lik bir alan dışına taşırılmadan 12 punto, 1 satır aralığı olacak şekilde, tirelemeye dikkat edilerek Times New Roman yazı karakterinde en fazla 10 sayfa yazılması,
2. Dipnot numaralarının metin içinde belirtilerek, sayfanın alt kısmına 10 punto ile yazılması,
3. Dipnot ve kaynakçada (bibliyografya) kitap ve dergi isimlerinin italik yazılması,
4. Çizim ve resim toplamının 15 adetten fazla olmaması, CD’ye JPG veya TIFF olarak en az 300 pixel/inch olarak kaydedilmesi, kesinlikle word sayfası olarak düzenlenmemesi,
5. Çizimlere (Çizim: .....), resimlere (Resim: .....), haritalara (Harita: ......) olarak alt yazı yazılması ve kesinlikle levha sisteminin kullanılmaması,
6. Bildirilere mutlaka isim, unvan ve yazışma adresinin yazılması,
7. CD’ye kaydedilmiş metnin mutlaka metin çıktısının da gönderilmesi ve çıktı ile CD kaydının uyumlu olması (aksi halde CD kaydı esas alınacaktır),
8. Bildirilerin 5 Mart 2014 tarihine kadar Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Yayınlar Şubesi Müdürlüğü II. Meclis Binası Ulus/ANKARA adresine gönderilmesi gerekmektedir.
 
Yayın kuralına uymayan veya geç gelen bildiriler kesinlikle yayınlanmayacak ve iade edilmeyecektir.