KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlükleri Uzmanlarına Bilgilendirme Toplantısı

6.2.2014 tarihinde “Tescil Kararlarının Bakanlığımızın İnternet Sitesinde Yayınlanması İçin Web İçerik Yönetimi” ve "E-ÇED Uygulaması Kapsamında Veri Girişlerinin Yapılması” konularında 35 Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanımızın katılımıyla bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Osman Özbek Salonunda yapılan toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanlığından da katılım sağlandı.