KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yeni Kurulan Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlükleri Çalışmalarına Devam Ediyor

Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı müzelerde bulunan eserler için modern teknoloji ile donatılmış yeni restorasyon ve konservasyon laboratuvarlarının kurulması çalışmaları kapsamında İstanbul’da mevcut olan 1 adet laboratuvara ilave olarak 9 adet Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuarı Müdürlüğü daha kurulmuştur.
 
1985’te faaliyete geçen İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğünde maden, pişmiş toprak, çini, cam, taş, mozaik, duvar resmi, kağıt ve heykel atölyeleri mevcut olup, anılan müdürlükte analitik, ıslak kimya ve petrografi analizleri yapılmakta kütüphane, arşiv ve iklim araştırmaları alanlarında danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. Ayrıca karışık malzemeli eserler, ahşap, tekstil, yağlı boya, su altı eser, film – mikrofilm-dijital veri koruma ve eğitim atölyelerinin de kısa zaman içerisinde kurulması planlanmaktadır.
 
Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı diğer 9 Laboratuvar Müdürlüğü ise Bakanlar Kurulunun 30.07.2012 tarih ve 3539 sayılı Kararı ile kurulmuş olup, Laboratuvar Müdürlüklerinin aktif olarak faaliyete geçirilmesine yönelik iş ve işlemler devam etmektedir.
 
Yeni kurulan Laboratuvar Müdürlüklerinin teknik ve idari işler ile laboratuvar malzemelerinin tespiti ve tanıtımı konularında bilgilendirilmesi ve deneyim paylaşımı amacıyla Gaziantep, Trabzon, İzmir, Nevşehir, Antalya, Diyarbakır ve Bursa Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlerinin katılımıyla İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğünde 27 – 31 Ocak 2014 tarihleri arasında toplantı tertip edilmiştir. Benzer nitelikli bilgilendirme ve eğitim toplantılarına devam edilecektir.