KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İnsanoğlunun İlk Kenti: Dünya Mirası Çatalhöyük

2012 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydedilen “Çatalhöyük Neolitik Kenti”ne ilişkin olarak UNESCO Dünya Miras Merkezi tarafından cevaplanması istenen ikinci döngü periyodik rapor anket sorularına ilişkin toplantı, alanla ilgili tüm paydaşların katılımıyla 17 Ocak 2014 tarihinde Konya’da düzenlenmiştir.
 
Toplantıda,  katılımcı bir yaklaşımla anket formunun ilgili tüm paydaşlarla birlikte değerlendirilerek doldurulmasının yanı sıra Dünya Miras Sözleşmesi ve Dünya Miras Alanlarımız konusunda farkındalık yaratılarak bu konulardaki bilincin artırılması amaçlanmıştır.
 
  • catalhoyuk01
  • catalhoyuk02
  • catalhoyuk04
  • catalhoyuk03