KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Milas, Kömür Havzalarında Kurtarma Kazıları Başladı

Mugla İli, Milas İlçesinde faaliyetlerini sürdüren Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerini besleyen dekupaj alanlarından, Mengefe, Hüsamlar ve Belentepe açık kömür ocaklarında ilk kez 2006 yılında ortaya çıkan Antik Yerleşimlerdeki kültür varlıklarının kurtarılmasına yönelik Milas Müzesi Müdürlügü başkanlığındaki sürdürülen kurtarma kazısı çalışmalarına 01.01.2014 tarihinde başlandı.
 
Milas Müzesi Uzmanlarının yanı sıra ilgili meslek dallarından çok sayıda bilim adamı ve uzmanların katılımıyla gerçekleştirilecek çalısmaların yıl sonuna kadar sürdürülmesi planlanmaktadır.
 
Yeniköy Linyit üsletmesine bağlı havzada gerçekleştirilen kazı çalışmaları, yıldan yıla genişletilerek, Belentepe, Mengefe, Hüsamlar Köyü ve Çevresi, Sarnıçlar ve Kurugedik Tepede sürdürülmüştür. Ayrıca, dekupaj alanı ve çevresinde genis kapsamlı yüzey araştırmaları gerçekleştirilmistir.
 
Kazı çalışmalarında ele geçen buluntular Tunç Dönemi’nden Osmanlı Dönemi’ne kadar geniş bir zaman aralığını kapsamakla birlikte bölgenin arkeolojik tarihi açısından önemli veriler taşımaktadır.
 
Kazılar sonucu ele geçen taşınır kültür varlıkları Milas Müzesi'ne taşınarak koleksiyonları zenginleştirmiştir. Yerinde korunması mümkün olamayan tasınmaz kültür varlıklarının gelecek kusaklara aktarılması amacıyla Ören Belediyesi'ne ait bir alana taşınarak, sergilenebileceği bir arkeoparkın oluşturulmasına yönelik çalışmalar da sürdürülmektedir.
 
  • milaskazı01
  • milaskazı02
  • milaskazı03
  • milaskazı04
  • milaskazı05
  • milaskazı06