KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılında Bakanlığımızca Verilen Proje Ve Onarım Yardımları Taşınmaz Sahiplerine Ödendi


2005 yılında yürürlüğe giren “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” kapsamında özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetindeki tescilli taşınmazların projelerinin elde edilmesi ve onarımlarının yapılabilmesi amacıyla bütçe olanakları doğrultusunda Bakanlığımızca maddi destek sağlanmaktadır.
 
Bu doğrultuda 2013 yılında ;
• 238 adet taşınmaz için  7.266.000,00 TL onarım yardımı,
• 302 adet taşınmaz için 3.100.917,00 TL proje yardımı olmak üzere toplam 540 adet taşınmaza 10.366.917,00 TL – yardım bedelleri taşınmaz sahiplerine ödenmiştir.
 
2013  yılı yardımlarıyla birlikte  Bakanlığımızca 2005 yılından itibaren 2393 adet taşınmaza proje yardımı,  1302 adet  taşınmaza  onarım yardımı olmak üzere toplam 3695 adet taşınmaza yardım yapılmış ve bu yardımlar için  ise  60.012.331,67 TL  ödenek taşınmaz sahiplerine  ödenmiştir.
 
 
2013 Yılı Onarım Yardımlarından Örnekler
 
 
ARTVİN / Arhavi
Yardım Miktarı: 50.000,00 TL
 
 Onarım Öncesi
 
 
Onarım Sonrası
 
 

ÇANKIRI / Merkez
Yardım Miktarı: 30.000,00 TL
 
Onarım Öncesi
 
 
Onarım Sonrası
 
 

GİRESUN /  PİRAZİZ
Yardım Miktarı: 25.000,00 TL
 
Onarım Öncesi
 
 
Onarım Sonrası
 
 
 

KARABÜK / Safranbolu
Yardım Miktarı: 20.000,00 TL
 
Onarım Öncesi
 
 
Onarım Sonrası
 
 
 
 
 
KASTAMONU / Bozkurt
Yardım Miktarı: 20.000,00 TL
 
Onarım Öncesi
 
 
Onarım Sonrası
 
 
 

KASTAMONU / Daday
Yardım Miktarı: 40.000,00 TL
 
Onarım Öncesi
 
 
Onarım Sonrası