KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Evliya Çelebi Seyahatnamesi UNESCO Dünya Belleğinde

Evliya Çelebi’nin 17. yüzyılda kaleme aldığı 10 ciltlik Seyahatname, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nun başvurusu üzerine Haziran 2013’te UNESCO Dünya Belleği Listesine dahil edilmiştir.
 
Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin Dünya Belleği’ne kabulünü kültür çevreleriyle, kamuyla paylaşmak amacıyla UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi tarafından kamuya açık bir tanıtım, kültür, bilim toplantısı düzenlenmiştir.
 
Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Abdullah KOCAPINAR’ın da konuşmacı olarak yer aldığı söz konusu toplantıda, Dünya Belleği ve Seyahatname üzerine konuşmalar yapılmış ve Seyahatname’den parçalar okunmuştur.