KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sözleşmeli Restoratör Alımı İlanı

Ülkemizdeki zengin kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak; taşınabilir ve taşınmaz kültür varlıklarının koruma çalışmalarının başarısına, taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının koruma ve restorasyon çalışmalarının başarısı ise sorunların doğru teşhis edilerek doğru onarım reçetelerinin geliştirilmesine bağlıdır.
 
Bu nedenle analiz, araştırma ve geliştirme çalışmaları ile birlikte; müzelerimizde ve örenyerlerinde bulunan taşınır ve taşınmaz eserlerin restorasyon, konservasyon çalışmaları, müzelerde ve yurtiçi/yurtdışındaki geçici sergilerde eserlerin korunması için uygun iklim, depolama ve teşhir ortamlarının araştırılması, tarihi yapıların malzeme ve koruma sorunlarının tespit edilmesi, özgün yapı malzemelerinin kimya, fizik petrografi analizleri, restorasyon projelerinde doğru müdahale yöntemlerinin oluşturulması için onarım malzemelerinin geliştirilmesi çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Ülke çapında büyük bir çeşitlilik ve zenginlik gösteren kültür varlıklarımızın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuarları kurulmuştur. Bu laboratuarlarda istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre restoratör pozisyonunda ilk etapta 30 personel alımı yapılmış olup Aralık 2013 tarihi itibariyle 121 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.
 
Başvuru ile ilgili ayrıntılı duyuruya aşağıda bulunan linkten ulaşılabilir.