KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği'nin 24. Maddesine Göre Ön Yeterlik Alan İstekli Listeleri 28.11.2013 Tarih ve 28835 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 24. maddesine göre Ön Yeterlik Alan İstekli Listeleri 28.11.2013 tarih ve 28835 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu listelerin Resmi Gazetede yayımlanması ile 06.09.2013 tarih ve 28757 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Uygulama İşleri İçin 2013 Yılında Ön Yeterlik Alan İstekli Listesi” ve “Proje ve Proje İle İlgili Hizmet Alımı İşleri İçin 2013 Yılında Ön Yeterlik Alan İstekli Listesi” yürürlükten kalkmıştır.
 
Kamuoyuna duyurulur.