KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

22.Kurtarma Kazıları Sempozyumu Ve Müzecilik Çalıstayı Sona Erdi

Genel Müdürlüğümüzce, 22’ncisi Adana’da düzenlenen “Kurtarma Kazıları Sempozyumu” ve “Müzecilik Çalıstayı” sona erdi.
 
1990 yılından itibaren her yıl farklı illerde düzenlenen ve büyük bir katılımla gerçekleştirilen sempozyum müzecilik açısından önem taşımaktadır. Bu kapsamda, uygulamalarda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği eğitim amaçlı “Müzecilik Çalıstayı”nda gerçekleştirilmiştir.
 
Sempozyum süresince Bakanlığımıza bağlı Müze Müdürlüklerince 2012 yılında gerçekleştirilen kurtarma kazılarına ilişkin 42 bildiri sunuldu..
 
Söz konusu sempozyumun açılısı, Bakan Yardımcısı Sayın Abdurrahman ARICI ile Adana Valisi Sayın Hüseyin Avni COS tarafından yapılmıştır.
 
Sempozyumda; Prof. Dr. Fahri IŞIK tarafından “Muğla, Milas Uzunyuva Hekatomnos Anıt Mezarı” konusunda bir konferans vermiştir.
 
Ayrıca sempozyuma TÜRKSOY’u temsilen katılan Dr. Aynur TUZBEKOV ‘un “Volga-Ural Araştırmalarında Ufa Arkeoloji ve Etnografya Müzesi “ konulu bir sunum yapması katılımcılar tarafından takdirle karşılanmıştır.
 
İki gün aralıksız olarak yapılan sempozyumda, sunulan kurtarma kazılarına ilişkin bildirilerin çok yönlü olarak değerlendirilerek, niteliği, Türk arkeolojisi açısından önemi, başarılı bir kurtarma kazısının bilimsel kriterleri hususlarında fikir teatisinde bulunulmuştur.
 
Söz konusu sempozyuma, Bakanlığımıza bağlı Müze Müdürleri ile uzmanları, Genel Müdürlüğümüzün yönetici ve uzmanları, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nı (Türksoy) temsilen 2 uzman olmak üzere yaklaşık 300 kişi katılım sağlamıştır.
 
Sempozyumun ikinci gününde MUES Eğitim Programına ilişkin Müze Müdürlerine yönelik bir bilgilendirme toplantısı da gerçekleştirilmiştir.
 
Anılan sempozyum kapsamında, 17 Kasım 2013 tarihinde geniş bir katılımla Anavarza Ören Yeri ve Tatarlı Höyük’e gezi düzenlenmiş, alanda sürdürülen çalışmalara yönelik kazı başkanlarından bilgi alınmış olup, Adana Bölgesinin arkeolojisi ve Bakanlığımızca başlatılan kazı ve koruma çalışmaları hakkında bilgi sunulmuştur
 
Gerçekleştirilen sempozyumun tüm bildirileri Bakanlığımızca yayınlanacaktır.
 
 
  • müzesemp01
  • müzesemp02
  • muzesemp022
  • muzesemp033
  • kurtamakapanış01
  • kurtamakapanış02
  • kurtamakapanış03
  • kurtamakapanış04