KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Afrodisyas Antik Kenti Yönetim Planı Onaylandı

Bakanlığımız ile Geyre Vakfı arasında 08.11.2007 tarihinde imzalanan protokol doğrultusunda, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından tamamlanan Afrodisyas Antik Kenti Yönetim Planı, Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu’nun 17.09.2013 tarihinde Afrodisyas’ta gerçekleştirilen toplantısında onaylanmıştır.
 
Kontrollüğü Genel Müdürlüğümüzce yürütülen Afrodisyas Antik Kenti Yönetim Planı 2 yıllık zaman içerisinde alanda yer alan tüm paydaşların sürece katılımı sağlanarak hazırlanmıştır.
 
Yönetim planı, alanın çevresi ile bir bütünlük içinde etkin bir şekilde korunması, yaşatılması, değerlendirilmesi, belirlenen vizyon ve tema çerçevesinde geliştirilmesi, toplumun eğitsel ve kültürel ihtiyaçlarıyla buluşturulması için bir çerçeve sağlayacaktır.
 
Afrodisyas Antik Kenti 2009 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne dâhil edilmiştir.