KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2863 Değişiklik Taslağı Çalışmaları

Anayasa Mahkemesinin 13/10/2012 tarih ve 2844 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 11/04/2012 tarih ve E.2011/18, K.2012/53 sayılı kararıyla, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 65’inci maddesinin (a) ve (b) fıkralarının iptaline hükmedilmesi nedeniyle ve anılan Kanuna ilişkin olarak uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve Adalet Bakanlığı ile mutabakat sağlanarak 149950 sayı 31.07.2013 tarihli yazımız ile Bakanlığımız Hukuk Müşavirliğine ve Hukuk Müşavirliği tarafından da Başbakanlığa gönderilen, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı Taslağı hakkında;
 
27.08.2013 tarihinde, Genel Müdür Yardımcısı İsmail SALMAN’ın başkanlığında bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
 
Toplantıda, 2863 sayılı Kanun Değişiklik Taslağı, Adalet Bakanlığı’nın Başbakanlığa hitaplı, 22.08.2013 tarih ve 17/1148/7228 sayılı yazısı ekinde yer alan değerlendirmeler çerçevesinde bir kez daha incelenmiş, ayrıca Başbakanlık Kanunlar Kararlar Genel Müdürlüğü’nde görevli yetkili kişi ile görüş alışverişinde bulunulmuş ve Taslağın söz konusu değerlendirmelere uygun hükümler içerdiği mütalaa edilmiştir.