KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne Bağlı Birimlere 121 adet Restoratör daha alacağız...

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatı ( Müze Müdürlükleri, Koruma Bölge Kurulları ile Rölöve ve Anıtlar Müdürlükleri)’nın personel ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalar hızla sürdürülüyor.
 
2013 1.grup KPSS atamaları ile 31 adet Mimar, 25 adet Restoratör, 1 adet Grafiker, 6 adet Şehir Plancısı, 6 adet Harita Mühendisi, 14 adet İnşaat Mühendisi, 9 adet Makine Mühendisi, 2 adet Kimya Mühendisi, 11 adet Elektrik-Elektronik Mühendisi, 8 adet Müze Araştırmacısı, 4adet  Arkeolog olmak üzere 117 personel,
 
2013 2.grup KPSS atamaları ile 4 adet Mimar, 12 adet Restoratör, 15 adet Arkeolog, 1adet Kütüphaneci, 2 adet Şehir Plancısı, 5 adet Mühendis olmak üzere 39 personel, genel toplamda ise 156 adet kadrolu personelin ataması gerçekleştirilmiş olup Ayrıca 2013 yılında 657 sayılı devlet memurları kanununun 4-B maddesine göre toplam 331 adet sözleşmeli personel alımı kapsamında Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatına 41 adet taşra ,9 adet merkez olmak üzere 50 adet Arşiv Uzmanı, taşrada ki Müze ve Rölöve Müdürlüklerine 70 adet tekniker, 28 adet Sanat Tarihçisi,1 adet Hititolog,1 adet Antropolog ,3 adet Mütercim ve 1 adet Elektrik Mühendisi ile toplam154 Sözleşmeli Personel olmak üzere Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne mevcut 210 kişi yerleştirilmiştir.
 
2013 yılı içerisinde 2 grup halinde ataması yapılan personele ilaveten; Genel Müdürlüğümüzün  bu konudaki ısrarlı çalışmaları sonucunda; Bakanlar Kurulunun, 29.08.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, 2013/5212 sayılı kararı ile Taşınır ve Taşınmaz Kültür Varlıklarını koruma, onarım, restorasyon ve konservasyon konularında üniversitelerin ilgili Ön Lisans programlarından mezun olanlara Restoratör ünvanı ile istihdam edilmelerinin önü açılarak ilk etapta 121 adet 4/B’li Sözleşmeli Restoratör pozisyonuna, ön lisans mezunlarından yakın zamanda alım yapılması için ilana çıkılarak ve Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatının personel ihtiyacı önemli ölçüde giderilecektir.