KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Çankırı Eski Hükümet Konağı Müzeye Dönüştürülüyor

Bakanlığımız 2012 Yılı Yatırım Programı kapsamında Çankırı Eski Hükümet Konağının Çankırı Müzesi olarak düzenlenmesine yönelik projeler Genel Müdürlüğümüzce hazırlatılmış ve Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 20.12.2012 tarihinde onaylanmıştır. “Çankırı Müzesi Onarımı ve Teşhir Tanzimi” işi Bakanlığımız 2013 Yılı Yatırım Programında yer almaktadır. Kalkınma Bakanlığı’nın 19.07.2013 tarihli yazısı ile 2013 Yatırım Programında 1.000.000 TL ödeneğin söz konusu işe aktarıldığı bildirilmiş olup, söz konusu ödeneğin Çankırı İl Özel İdaresine gönderilmesine yönelik işlemler devam etmektedir. 
 
Uygulama yaklaşık maliyeti Ankara Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olup, işin ihale edilmesine yönelik hazırlık çalışmaları devam etmektedir.