KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türk Yahudi Cemaati ve Cemaat Vakıfları Temsilcileri Toplantısı

29.07.2013 tarihinde; Genel Müdürlüğümüz, Türk Musevi Cemaati, Anadolu Kültür Derneği, HAYCAR Derneği, Işık Üniversitesi ve Bir Zamanlar Yayıncılık grubu temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı düzenlenmiştir.
 
Söz konusu toplantıda; Türkiye’de bulunan ve Bakanlığımız sorumluluğundaki tescilli dini yapıların mevcut durumu ve söz konusu yapılarla ilgili Genel Müdürlüğümüzce yapılan, devam eden ve yapılması planlanan çalışmalar (projelendirme ve restorasyon çalışmaları) hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca toplantıya katılan taraflarca tescilli dini yapılarla ilgili sorunlar dile getirilmiş olup proje ve restorasyon çalışmaları kapsamında gerekli işbirliğinin yapılması, projelerin değerlendirilmesi aşamasında destek verilmesi, arşiv taraması ve envanter çalışmaları konusunda gerekli işbirliğinin sağlanması hususlarında mutabık kalınmıştır.