KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

"Dünya Miras Listesine Doğru Emin Adımlarla"

 
15 Nisan 2013 tarihi itibarıyla “UNESCO DÜNYA MİRAS GEÇİCİ LİSTEMİZE” Ceneviz Ticaret Yolu’nda Akdeniz’den Karadeniz’e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri kaydedilmiştir.
Dünya Miras Listesi, UNESCO Dünya Miras Komitesi tarafından belirlenen ve tüm dünyada öncelikli olarak korunması için çalışmalar yapılan kültürel ve doğal varlıkların yer aldığı listedir.
UNESCO bu faaliyetlerine ilişkin olarak 190 ülke ile antlaşma imzalamıştır. 2013 yılı itibarıyla Dünya genelinde UNESCO Dünya Mirası listesine kayıtlı 981 kültürel ve doğal varlık bulunmakta olup, bunların 759 tanesi kültürel, 193 tanesi doğal, 29 tanesi ise karma varlıktır.
Ülkemizin, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu altında yürüttüğü çalışmalar neticesinde bugüne kadar UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNE 11 adet varlığımızın alınması sağlanmıştır. Uluslararası önem taşıyan ve bu nedenle takdire ve korunmaya değer doğal oluşumlara, anıtlara ve sitlere “Dünya Mirası” statüsü tanınmaktadır.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü de gerek Dünya Mirası Komitesine üye olmak, gerekse de korunması ve geleceğe taşınması gereken varlıkların UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alması için yoğun gayret göstermektedir.
Bu yoğun çalışma ve gayret sürecinde, başta Sayın Bakanımız Ömer Çelik’in her platformda konuyu sahiplenmesi ve müsteşarından, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ndeki uzmanına kadar her kademedeki çalışanın gayreti ile Dünya Mirası Listesi ve Dünya Miras Geçici Listesine girecek varlıklara yönelik faaliyetler devam etmektedir.
 
Bu çalışmalar sonucunu olumlu olarak vermiş ve Ceneviz Ticaret Yolu’nda Akdeniz’den Karadeniz’e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri Dünya Miras Geçici Listemize eklenmiştir.
Bu kaleleri ve surlu yerleşimleri dünya miras geçici listemize kazandıran Cenevizliler 11. ve 15. yüzyıllar arasında Akdeniz, Karadeniz, Atlantik Okyanusu ve Kuzey Avrupa’da ticaret kolonileri kurmuşlar ve günümüze kadar ulaşan birçok tarihi eser bırakmışlardır. Bu eserler arasında İstanbul’daki Yoros Kalesi ve Galata Kulesi, İzmir’de Foça Kalesi ve Çandarlı Kalesi, Bartın’da Amasra Kalesi, Düzce’de Akçakoca Kalesi ve Sinop Kalesi yer almaktadır.

 
 
 
Akçakoca Kalesi (Düzce)
 
 
 
 
Amasra Kalesi (Bartın)
 
 
 
                                  Çandarlı Kalesi (İzmir)                                                  Foça Kalesi (İzmir)
 
 
 
                                 Galata Kulesi (İstanbul)                                                     Sinop Kalesi
 
 
 
Yoros Kalesi (İstanbul)