KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdürlüğümüz Merkez Teşkilatında Göreve Başlayan Arşiv Uzmanlarına 15.07.2013 Tarihinde İntibak Eğitimi Verilmeye Başlanmıştır.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatına, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre toplam 331 adet sözleşmeli personel alımı kapsamında, Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatına 50 adet arşiv uzmanı, 30 adet restoratör alımı yapılmıştır.
 
Alınan arşiv uzmanlarından 9 adedi Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatında göreve başlamıştır. Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatında göreve başlayan arşiv uzmanlarına 15.07.2013 tarihinde intibak eğitimi verilmeye başlanmıştır. Beş gün sürecek eğitim programı kapsamında 4848 Sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Genel Müdürlüğümüzün teşkilat yapısı, görevleri, Resmi Yazışma Kuralları konularında ilgili daire başkanlıklarınca bilgiler verilmektedir.
 
Bu eğitimin tamamlanmasını takiben, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından da arşiv iş ve işlemleri, mevzuatı ve saklama süreli standart dosya planı konularında eğitim verilmesi planlanmaktadır.