KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımlarına Başlanıldı

2005 yılında yürürlüğe giren "Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik" kapsamında özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetindeki tescilli taşınmazların projelerinin elde edilmesi ve onarımlarının yapılabilmesi amacıyla bütçe olanakları doğrultusunda Bakanlığımızca maddi destek sağlanmaktadır.
 
Bu doğrultuda, 2005-2012 yılları arasında 2091 adet taşınmazın projeleri elde edilmesi, 1064 adet taşınmazın ise onarımlarının yapılması için toplam 49.645.414,67 TL kullandırılmıştır.
 
Proje ve onarım yardımları için 2013 yılı için aktarılan 13.500.000,00TL ödenek ile
 
 • 826 adet proje yardımı başvurusundan 331 adet taşınmaza toplam 3.783.442,66 TL proje yardımı,
 • 595 adet onarım başvurusundan 295 adet taşınmaza toplam 9.315.000,00TL onarım yardımı yapılmasına karar verilmiştir.
 •  
  Onarım yardımı verilmesi uygun bulunan taşınmazlarda onarımlara Haziran ayı itibariyle başlanılmış olup yıl sonuna kadar tamamlanması halinde mal sahiplerine yardım bedelleri ödenebilecektir.
   
   
  İstanbul / Heybeliada
   
   
  Giresun / Pirariz