KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5225 Sayılı Kanun Kapsamında Rize İli, Piriçelebi Mah. Harem Sokak No:2'de Bulunan Taşınmaz Kullandırılacaktır.