KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ülkemiz "UNESCO 1970 Sözleşmesi", Alt Komite Üyesi

1970 tarihli, "Kültür Varlıklarının Yasadışı İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi Sözleşmesi", "Taraf Devletler Alt Komitesi"ne ülkemiz üye olarak seçildi.
 
Üyelik seçimleri, 01.07.2013 tarihinde, Paris, UNESCO Merkez Binası’nda düzenlenen sözleşmeye taraf 123 ülkenin katılımıyla gerçekleştirildi.
 
1970 Sözleşmesinin uygulanmasında karşılaşılan zorlukların giderilmesi ve bu yolla kültür varlıklarımızın korunarak, ait oldukları topraklara iadesinin teşvik edilmesi açısından önem taşıyan 18 üyeli komiteye, ülkemizin üyeliği 2 yıl devam edecek.