KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Çağdaş Müzecilik Anlayışında Mesleki Örgütlerin Rolü Bağlamında Türkiye İçin Öneri Geliştirilmesi Konulu Eğitim Projesi

İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüne bağlı olarak yürütülen “Çağdaş Müzecilik Anlayışında Mesleki Örgütlerin Rolü Bağlamında Türkiye İçin Öneri Geliştirilmesi” konulu eğitim programı 10 Mayıs 2013 tarihinde Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilmiştir. Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü temsilcileri ve Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü idareci ve uzmanlarının yanı sıra Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Etnografya Müzesi, Cumhuriyet Müzesi uzmanları, ICOM Türkiye Milli Komitesi, Müzeciler Derneği, Arkeologlar Derneği, Anadolu Sanat Tarihçileri Derneği,  yetkililerinin de katıldığı eğitim programında müzecilik meslek tanımına yönelik görüş ve öneriler sunulmuş, mevcut mevzuatın bu bağlamda yeniden ele alınması gerektiğine ve çağdaş müzecilik standartlarının oluşturulmasında mesleki örgütlenmenin önemine vurgu yapılmıştır.