KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Zile Koruma Amaçlı İmar Planına Kavuşuyor

Zile’nin köklü tarihi geçmişine tanıklık eden tarihi kent merkezinin korunması, sağlıklaştırılarak çağdaş yaşama katılımının sağlanması amacıyla; Zile Belediyesi, Tokat İl Özel İdaresi ve Bakanlığımız Kültür Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen “Zile Koruma Amaçlı İmar Planı” çalışmaları hızla devam ediyor.
 
Bakanlığımız 2011 Mali Yılı Yatırım programı çerçevesinde ele alınan “Zile Koruma Amaçlı İmar Planı” kapsamında yaptırılan; kentsel sit alanının özelliklerini belirlemeye yönelik  “araştırma, veri toplama, saptama ve sentez” e ilişkin 1. Aşama Çalışmaları, Sivas Kültür ve Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 26 Nisan 2013 tarihinde uygun bulundu.
 
Zile’nin geleneksel dokusunun bütüncül olarak korunmasına yönelik detaylı kararların da belirleneceği 2. aşama çalışmalarının da tamamlanması ile birlikte kültürel mirasımızın korunmasında önemli bir aşama kaydedilmiş olacak. Söz konusu planla,  Zile tarihi kent merkezinin sosyo-kültürel ve turizm açısından değerinin artırılarak bir cazibe merkezi olması hedefleniyor.
 
Kent Merkezinin Panoramik Görüntüsü
 
 
Geleneksel Sokak Dokusundan Örnek