KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

2019 Yılı Kamulaştırma Çalışmaları

2019 yılında kamulaştırma işlemleri için 41.002.000,00.-TL ödenek harcanmış ve 73 adet taşınmaz kamulaştırılmıştır.