KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

2018 Yılı Kamulaştırma Çalışmaları

2018 yılında kamulaştırma işlemleri için 26.890.926,00.-TL ödenek harcanmıştır. 24 İlde toplam 115 adet taşınmaz kamulaştırılmıştır.