KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

2017 Yılı Takas Programı

2017 yılında 103 adet dosya Trampa Yönetmeliği hükümleri uyarınca değerlendirilmek üzere mülga Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne iletilmiştir.