KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Şirince Koruma Amaçlı İmar Planına Yönelik Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Genel Müdürlüğümüz Yatırım Programı kapsamında yaptırılmakta olan “İzmir Şirince Koruma Amaçlı İmar Planı ve Harita Yapımı” işine yönelik olarak arazi incelemesi ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
 
16.06.2015 tarihinde yapılan arazi incelemesine ve koordinasyon toplantısına Genel Müdürlüğümüz, İzmir I Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü ve Kurul Üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Belediyesi ve müellifi katılmış olup   toplantı sonucunda sözkonusu planların  ivedilikle yürürlüğe girmesi için izlenecek yol  belirlenmiştir.
 
Şirince  Koruma Amaçlı İmar Planı ile  Şirince`nin çağdaş yaşam koşullarına uygun gelişimini sağlamak, kültürel ve doğal değerlerini belgelemek ve gelecek kuşaklara aktarmak, mevcut yerleşim dokusunu geliştirerek koruma-kullanma dengesini kurmak, köy halkının yaşam düzeyini yükseltmek amaçlanmaktadır.