KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kilis Müzesi Ziyaretçilerini Bekliyor

Kilis İli, Şıhabdullah Mahallesi’nde bulunan ve geleneksel Kilis konut mimarisini en güzel şekilde yansıtan “Neşet Efendi Konağı” müze olarak düzenlenerek 20.06.2012 tarihinde “Kilis Müzesi” olarak ziyarete açılmıştır.
 
Gaziantep Müzesi Müdürlüğüne bağlı bir birim olarak işlevlendirilen Müze, Kilis ve çevresinin tarihi, sosyal ve kültürel zenginliklerini yansıtan arkeoloji ve etnoğrafya seksiyonlarından oluşur. Tarih boyunca çok yoğun iskana uğrayan Kilis İlinin zengin kültürel yapısını Kilis Müzesi’nde sergilenmekte olan arkeolojik ve etnografik eserler ile yakından tanımak mümkündür.
 
Ayrıca Kilis, Merkez İlçe, Oylum Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Oylum Höyük, başta Tunç Çağı (M.Ö. 3000 – 1200/1100) olmak üzere çeşitli dönemler boyunca bölgesel bir merkez konumunda olmuştur. Kilis çevresinde yürütülen ilk arkeolojik araştırmalar 1968 yılında, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bahadır Alkım tarafından gerçekleştirilmiştir. Oylum Höyük’teki kapsamlı arkeolojik çalışmalar ise Prof. Dr. Engin ÖZGEN tarafından 1985 yılında Gaziantep ve Kilis arasındaki höyükler üzerinde odaklanan yüzey araştırmaları ile başlamıştır. Oylum Höyük Kazı Çalışmaları, 1989 yılından itibaren Prof. Dr. Engin ÖZGEN başkanlığındaki bir ekip tarafından 2012 yılına kadar sürdürülmüştür. 2012 yılından itibaren ise, Bakanlığımız ve Cumhuriyet Üniversitesi adına Doç. Dr. Atilla ENGİN başkanlığında devam etmektedir. Oylum Höyük Kazısında ortaya çıkan eserler Kilis Müzesi’nde sergilenmektedir.
 
 
Resim 1: Müzenin Genel Görünümü
 
 
Resim 2: Sedirli Eyvan Bölümü
 
 
Resim 3: Geleneksel Kilis Evi Yatak Odası
 
 
Resim 4: Kilis Müzesi Bahçesi Mezar Steli
 
 
Resim 5: Kilis Müzesi Orta Çağ Eserleri
 
 
Resim 6: Oylum Höyük Kazısı Genel Görünüm
 
 
Resim 7: Oylum Höyük Kazısı
 
 
Resim 8: Oylum Höyük