KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kutlu Doğum Haftası Kutsal Emanetler Fotoğraf Sergisi

Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim’in Mısır üzerine yapmış olduğu  sefer sonunda Suriye, Filistin ve Mısır, Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Ayrıca Hicaz ve yöresi de Osmanlı topraklarına katılmıştır. Kutsal Emanetler Osmanlı eline geçmiştir.Osmanlı İmparatorluğu’na geçen halifelikle birlikte, halifelerin nezdinde muhafaza edilen kutsal emanetler de İstanbul’a Topkapı Sarayı’na getirilmiştir. Padişahların Has Oda ismi verilen Taht Odası’nda muhafaza edilen Kutsal Emanetler koleksiyonu,  yüzyıllar içinde bağış ve satın alma yoluyla genişlemiştir.
Kâbe’de kullanılan eşyalar, Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) Efendimizin, Ehl-i Beytinin ve ashabının kullandığı eşyalar ile peygamberlere ait eşyalar kutsal emanet kabul edilmektedir. Bu çerçevede;  Kâbe anahtarları, Kâbe Kapısı, Kâbe örtüleri ve Kâbe Kapı Perdeleri; Hz. Peygamber’in Ka’b bin Züheyr’e hediye ettiği Hırka-i Saadet’i, Uhud savaşında kırılan dişinin bir parçası, sakal-ı şerif ve lihye-i saadet ismi verilen; saç ve sakalları, yayı ve kılıçları; Hz. Fatıma’nın hırkası, Hz. Hüseyin’e atfedilen cübbe, Hz. Ali’nin ilk oğlu Hz. Hasan’a nispeten Ebu’l Hasan künyesiyle kaydedilen kılıcı ve Hz. Hüseyin’in şehid edildiği Kerbela toprağından bir parça Ehl-i Beytine ait kutsal emanetleri oluşturur. Hz. Peygamber’in ashabına ait kutsal emanetler arasında;  Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali başta olmak üzere sahabelere ait kılıçlar yer almaktadır. Kutsal Emanetler arasında ayrıca Hz. Peygamber’den önce gönderilmiş peygamberlerden; Hz. İbrahim’in tenceresi, Hz. Yusuf’un amamesi, Hz. Musa’nın asası, Hz. Davud’un kılıcı ve Hz. Yahya’ya ait kol ve kafatası rölikleri yer almaktadır.
Osmanlı devlet teşkilatının önemli törenlerinden bir kısmı kutsal emanetlerle yapılmaktadır.  Avrupa krallarının taç giyme törenlerine muadil, padişahların tahta oturmalarından sonraki bir hafta içinde Eyüb Türbesi’nde, Hz. Peygamber başta olmak üzere sahabelerin kılıçlarını kuşandıkları Kılıç Kuşanma Merasimi; Ordunun savaşa gidiş ve dönüşlerinde icra edilen Sancak-ı Şerif merasimi ve üst düzey devlet adamlarının katılımlarıyla Ramazan ayında padişahın katılımıyla yapılan Hırka-i Saadet Merasimleri en önemli törenlerdendir.
Osmanlı padişahları kutsal emanetlere ciddi anlamda ehemmiyet vermiştir. Kutsal Emanetler geldiği günden itibaren Has Oda Dairesi içinde korunmuş, padişahlar diğer saraylarda yaşamaya başladıktan sonra da duyulan hürmetten emanetler bu dairede muhafaza edilmeye devam edilmiştir. Yavuz Sultan Selim’in, Kutsal Emanetlerin gelişiyle birlikte Has Oda teşkilatında yaptığı düzenlemeler sonrasında daire içinde 24 saat Kur’an-ı Kerim okunmasına başlanmıştır. Topkapı Sarayı Müzesi’nde halen 24 saat Kur’an-ı Kerim okunması geleneği devam ettirilmektedir.
Kutlu Doğum Haftası kutlamaları kapsamında İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi'nden Müze Müdürlüğümüzce temin edilen  Kutsal Emanetlerin fotoğrafları 14-20 Nisan 2015 tarihleri arasında 75.Yıl Tarsus Kültür Merkezi, sergi salonunda  Tarsus Kaymakamlığı,İlçe Müftülüğü,İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,Halk Eğitim Müdürlüğü,75.Yıl Tarsus Kültür Merkezi Yöneticiliği ile işbirliği içerisinde sergilenecektir. Serginin açılışı 14 Nisan 2015 Salı günü saat 10.00’ da gerçekleştirilmiştir.
  • kutludogum01
  • kutludogum02
  • kutludogum03
  • kutludogum04
  • kutludogum05
  • kutludogum06
  • kutludogum07
  • kutludogum08
  • kutludogum09