KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

“Tarihi Paylaşmak (Sharing History)” Sanal Müze Projesi

Uluslararası anlamda dünya kültürel mirasının ortak paylaşımını hedefleyen ve kar amacı gütmeyen bir sanal müze projesi olan Sınırlar Ötesi Müzenin (Museum with no frontiers, MWNF), kültürler arası diyaloğu geliştirme ve ülkelerin ortak kültürel mirasını tanıtmayı amaçlayan yeni çalışması kapsamında Genel Müdürlüğümüzce temsil edilen ülkemizin de yer aldığı 22 ülkeden küratörlerin katılımıyla gerçekleştirilen "Tarihi Paylaşmak, Arap Dünyası - Avrupa│1815-1918" (Sharing History, Arab World - Europe│1815-1918) konulu sanal müze projesine yönelik çalışmalar tamamlanmış olup 16 Nisan 2015 tarihinde Anadolu Medeniyetleri Müzesi konferans salonunda resmi açılış etkinliği gerçekleştirilecektir.
 
 
Söz konusu çalışma 1815-1918 tarihleri arasındaki (Napolyon sonrası yeniden yapılanma süreci “Viyana Kongresi 1814-15” ve I. Dünya Savaşı arasındaki periyod) Arap - Türk ve Avrupa ilişkilerine ticari, ekonomik, seyahat, teknoloji, sosyal ve kültürel açıdan odaklanmaktadır. Projenin amacı öğretmenler, öğrenciler ve diğer tüm ilgi grupları için tarih, kültürel ürünler, belgeler, anıtlar ve tarihi alanlar gibi somut kalıntılar yardımıyla geçmişin, kanıtlarıyla keşfedilebileceği bir eğitim aracı oluşturmaktır. Proje aynı zamanda küresel bir toplumda barış içinde bir arada yaşamanın temeli olarak her ülkenin bir diğerinin bakış açısına saygı duymasının önemi üzerine farkındalık yaratmayı hedeflemektedir.
 
 
Söz konusu sanal müze çalışmasına 19. yüzyıla ait koleksiyonlarıyla ülkemizden katkı sağlayan müze/özel müze/özel koleksiyon ve kurumlar tarafından yüksek çözünürlüklü fotoğraf olarak hazırlanıp Genel Müdürlüğümüze gönderilen eserlerle, MWNF’nin veritbabanına katkımız 17 anıtsal yapıya dair sağlanan 206 adet görsel ve yazılı materyalden oluşmaktadır.
 
16 Nisan 2015 tarihinde, saat 10:30’da Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü konferans salonunda  gerçekleştirilecek olan açılış etkinliğine projeye katılan 21 ülkenin Ankara'daki temsilcilikleri ile Arap Birliği temsilcisi, AB Delegasyonu temsilcisi, projeye Türkiye'den destek sağlayan ilgili kurum ve kuruluşlar ile müzeler, Ankara'daki kültür, tarih ve diyalogla ilgili diğer kuruluşlar ile ulusal ve uluslar arası basın kuruluşları davet edilmiştir. Etkinlik, programlarının uygun olması durumunda Sn. Bakanımız Ömer ÇELİK'in konuşmalarıyla başlayacak olup ardından Sınırlar Ötesi Müzenin (MWNF) Başkanı ve CEO'su Eva SCHUBERT'in, Arap Birliği temsilcisinin, projenin Arap kökenli ortaklarını temsilen Sharjah Müzeler Birimi temsilcisinin, projenin Avrupalı ortaklarını temsilen Romanya Ulusal Tarih Müzesi ile İzmir Yaşar Üniversitesi Dekanının konuşmalarını içerecek panele geçilecektir. Panel sonrasında sanal müzenin basına tanıtımı gerçekleştirilecek olup etkinlik, müzenin kokteyl salonunda düzenlenecek olan resepsiyon ile sona erecektir.
 
17 ve 18 Nisan 2015 tarihlerinde ise etkinliğe yurtdışından katılmak üzere gelecek olan konuklar ile eğitim uzmanları arasında sanal müzenin eğitim amacıyla kullanımına yönelik workshop çalışmaları gerçekleştirilecektir.