KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Topkapı Sarayı Müzesi III. Ahmet Kütüphanesi’nin (Enderun Kütüphanesi) Restorasyonu Devam Ediyor!

Sultan III. Ahmet Kütüphanesi (Enderun Kütüphanesi), Topkapı Sarayı Müzesi üçüncü avlusunda, Arz Odası’nın arkasında yer alır.  Sultan III. Ahmet tarafından 1719’da yaptırılan kütüphanenin bulunduğu yerde daha önce II. Selim için Mimar Sinan tarafından yapılan “Havuzlu Bahçe Köşkü” bulunuyordu. Cami ve kasırlarda kitap dolapları yerine başlı başına kü¬tüphane binası kurmanın tercih edildiği Lale Devri’nde Sultan III. Ahmet, “Saray-ı Cedid-i Amire (Topkapı Sarayı)” denilen “Yenisaray”daki dağınık kitapları bir yerde toplamayı uygun bu¬lmuş, II. Selim’in zaten bakımsız bir hal¬de olan köşkünü yıktırıp yerine kendi adıyla anılan veya “Enderun Kütüphane¬si” de denilen yeni bir kütüphane bina¬sı yaptırmıştır. Yapının inşaatına 17 Şubat 1719’da başlanmış, 23 Kasım 1719’da yapı törenle açılmıştır.
 
Kütüphanenin rölöve projeleri, 2006 yılında ihalesi yapılmış olan “Topkapı Sarayı, Saray Yapıları Rölöve Projelerinin Yapılması İşi” kapsamında; restorasyon ve restitüsyon projeleri de “Topkapı Sarayı Müzesi, Saray Yapıları ve Harem Yapıları Kısmi Revize Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Duvar Haritaları, Altyapı Rölöve Projelerinin Hazırlanması, İhtiyaç Duyulan Yerlerde Yapıların Askıya Alınması ile Gerekli Tahkimatın Yapılması ve Mevcut Projelerin Elektronik Ortamda Birleştirilmesi İşi” çerçevesinde hazırlanmış olup ilgili Koruma Bölge Kurulunca onaylanmıştır.
 
Onaylı projeleri doğrultusunda gerçekleştirilmekte olan “Topkapı Sarayı III. Ahmet Kütüphanesi Restorasyonu ve Teşhir Tanzimi İşi”nin ihalesi İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından yapılarak 27.02.2014 tarihinde işe başlanılmış olup işin 2015 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
 

Yapılan işler kapsamında;
 
Dönemsel araştırma analizleri, kütüphane içindeki çini temizlikleri ve tamamlamaları,
 
Boşalan derzlerin sökülmesi ve yeniden yapılması,
 
Özgün sıvaları korumak için mikro enjeksiyon uygulamasının İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı denetiminde gerçekleştirilmesi,
 
Eskiyen kurşun örtü ile özelliğini kaybetmiş olan kurşun altındaki horasan, çamur sıvaların sökümleri ve özgün malzeme ile yenilenmeleri,
 
Çimento malzemeden yapılmış dışlıkların sökümü ve tatlı kireç ile yeniden yapılması,
 
Çürümüş ve mantar oluşumundan etkilenmiş olan ahşap doğramaların değiştirilmesi,
 
Lokma parmaklıkların itinalı şekilde boya raspasının yapılması,
 
Yapı içerisinde bulunan özgün malakârilerin silikon yöntemi ile kalıplarının alınması, eksik malakâri kısımlarının alınan silikon örnekleri ile özgün malzeme tamamlanması,
 
Kalem işi araştırma raspaları ve tamamlama işleri bulunmaktadır.
 
Kütüphaneler Haftası’nda bulunduğumuz şu günlerde çalışmaların devam ettiği 3. Ahmet Kütüphanesi’nin ziyarete açılmasıyla konuklar sarayda kitaba verilen önem hakkında daha fazla bilgi sahibi olabileceklerdir.
 
 
 
 

3. Ahmet Kütüphanesi (Restorasyon Öncesi)
 
 
 
3. Ahmet Kütüphanesi (Restorasyon Sırasında)
 
 
 
3. Ahmet Kütüphanesi (Restorasyon Sırasında)