KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Alacahöyük Ören Yerinde Çevre Düzenleme Çalışmaları Başladı

Çorum Müzesi Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Alacahöyük Ören Yeri, Alaca İlçesinin 17 km. kuzeybatısında Alacahöyük Köyünde yer almaktadır. Alacahöyük kazılarında; Kalkolitik, Eski Tunç, Hitit ve Frig dönemlerini kapsayan 4 kültür katmanının tespit edildiği ve bu katmanların kendi aralarında 15 ayrı mimari tabakaya ayrıldığı bilinmektedir.
 
Alacahöyük Ören Yerine yönelik olarak hazırlanan ve ilgili koruma bölge kurulunca uygun görülen proje kapsamında 09.10.2014 tarihinde çevre düzenleme yapım ihalesi gerçekleştirilmiş olup 31.10.2014 tarihinde yapılan yer teslimiyle çalışmalar başlatılmıştır.
Söz konusu iş kapsamında; çevre ihata sistemi, ören yeri maketleri, açık sergileme alanı, ahşap travers gezi güzergahı ve seyir terasları, bilgilendirme, uyarı ve yönlendirme tabelaları ile çevre donatı elemanları yapımı yer almaktadır. Söz konusu işin tamamlanmasıyla daha sağlıklı ve etkin ziyaret olanağının sağlanması öngörülmektedir.
 
 
 
 
Çevre Düzenleme Projesi Vaziyet Planı
 
 
 
 
 
 
Giriş ve Alandan Genel Görünüm