KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Uygarlık Yapısının Temeli Kitaptır

1964 Yılından beri kutladığımız “Kütüphaneler Haftası” ülkemizde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor, övünç kaynaklarımız olan kütüphane ve kitabın önemi anlatılıyor.
 
Kütüphaneler Haftası’nın amacı; okumayı sevdirmek ve anımsatmak, insanları sanatın bilimin ve kitap dünyasının yörüngesine çekmek ve sorunlarına dikkat çekmektir.
 
Kütüphaneler Haftası’nı kutluyor ve ülkemiz nezdinde amacına ulaşmasını diliyoruz.
 
Kütüphanecilik serüveni, Türklerde ilk kez Orta Asya’da Uygurlarla başlamış bilgi ve kültürün kalesi olan kütüphaneler günümüze kadar ulaşmıştır.
 
Yaşama dair her şey okumayla başlar, okumak bireyin insanlığa borcudur, çünkü okumak insanı insan olmanın değerleriyle buluşturur ve insanlık zirvesine eriştirir.
 
Kitap ve kütüphane; bilgi sahibi olmanın ötesinde yaşama sorular sormak, verdiği yanıtları algılamak ve yaşamı bilinçli değerlendirmek için bizlerin kültür kalesidir.
 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü olarak, geçmişimizin yaşayan hafızaları olan kitaplara azami oranda değer vermekte ve bilimsel çalışmalarımızı kitaplaştırarak geleceğe ışık tutmaya çalışmakta ve bilimsel çalışmaların kitap yoluyla kullanıcılara ulaşmasını sağlamaktayız.
 
Ülkemizdeki yerli ve yabancı kazı ekipleri tarafından yürütülen arkeolojik kazı ve araştırmaların sunulduğu ve Genel Müdürlüğümüzce 36 yıldır aksamadan her yıl düzenlenen “Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu” kitap halinde basılmaktadır. 2013 ve 2014 yılları arasında Kazı Sonuçları Toplantısı, Araştırma Sonuçları Toplantısı ve Arkeometri Sonuçları Toplantısına ait bilgiler altışar cilt olarak yayımlanmıştır.
 
Yine bu yıl 23ncüsü düzenlenen Genel Müdürlüğümüze bağlı müzelerin çalışmalarını içeren “Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu”nda sunulan bildiriler derlenerek her yıl kitap halinde düzenli olarak yayınlanmaktadır.
 
Ülkemizin dünya miras alanlarında yer alan varlıklarını genel olarak tanıtıldığı Dünya Mirasında Türkiye Kitapçığı Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanarak yayınlanmıştır. Ayrıca bu kitap görme engelliler için Braille alfabesiyle yazılmış ve basılarak okuyucunun hizmetine sunulmuştur.
 
Bunların yanı sıra; Dünya Miras Alanları’nın her bir alanın tek tek tanıtıldığı kitapların seri olarak yayınlanması projesi kapsamında ilk seride; Troya, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Hattuşa, Safranbolu ve Çatalhöyük alanlarını tanıtan kitaplar hazırlanmış ve Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce bastırılmıştır. İngilizce olarak basılan kitaplar küçük, cep kitapları niteliğindedir ve fotoğraflarıyla beraber ülkemizdeki dünya miras alanları detaylı olarak tanıtılmaktadır.
 
  
 
 
 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce son yıllarda modern müzecilik anlayışı içerisinde, teknoloji ve çağdaş tekniklerle düzenlenen ve/veya yeni yapılan müzeler Türkiye Müzeleri adı altında yayınlanmıştır. “Uygulama ve Proje Çalışmaları Devam Eden Müzeler”, “Yeni Müzeler”, “Yenilenmesi Devam Eden Müzeler” ve “Yenilenen Müzeler”in ayrı ayrı yer aldığı dört kitapçık dışında, “Değişen ve Gelişen Türkiye Müzeleri” adı altında tamamına yer verilmiştir.