KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Çanakkale Savaşlarının 100.Yılı

İşgalden zafere giden yolda Mehmetçiğimizin göstermiş olduğu üstün mücadele gücü, ülkemize öncelikle onurumuzu, bağımsızlığımızı kazandırmış, Atatürk’ün önemle vurguladığı gibi şiarımız olan bağımsızlığımızı Türk milletine armağan etmiştir.
 
Dünya tarihine örnek teşkil edecek bu zafer, bütün dünya ülkeleri tarafından hayretle ve takdirle karşılanmış, Çanakkale zaferin, yiğitliğin ve dik duruşun merkezi haline gelmiştir. Bu tarihi bölgeye, ülkemiz açısından özgürlük ruhunun ve meşalesinin yandığı bir yer olması nedeniyle Genel Müdürlüğümüz tarafından özel bir ilgi gösterilmekte ve faaliyetlerimiz bu bölgede yoğunlaştırılmaktadır.
 
Bu sebeple, tarihi yarımadada Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen restorasyon, restitüsyon, çevre düzenleme faaliyetleri bilgilerinize sunulmak üzere aşağıda belirtilmiştir.
 
Çanakkale İli’nde 2002-2015 yılları arasında; 8 adet proje işi, 11 adet uygulama işi tamamlanmıştır. Sözü edilen işler için 50.019.684,00 TL harcanmıştır.
 
Ayrıca Çanakkale Troya Müzesi Yapımı İşi,  Çanakkale Assos Antik Kenti Çevre Düzenleme Projesi ve Çanakkale Anadolu Hamidiye Tabyası Çevre Düzenlemesi İşi devam etmektedir.
 
2015 yılı Yatırım Programı kapsamında;
 
• Çanakkale Anadolu Hamidiye Tabyası ve Gelibolu Minia Teşhir Tanzim ve Çevre Düzenlemesi İşi
• Çanakkale Kilitbahir Kalesi ve Sarı Kule Teşhir-Tanzim ve Çevre Düzenlemesi İşi
• Çanakkale Troya Müzesi Teşhir Tanzim Çevre Düzenlemesi işlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
 

15.07.2005 tarih ve 25876 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” gereğince; gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için Bakanlığımızca maddi destek sağlanmaktadır.  Söz konusu yönetmelik doğrultusunda:
 
Çanakkale İlinde;
2011 yılında 3 adet taşınmaza 75.000,00.- TL
2013 yılında 2 adet taşınmaza 75.000,00.- TL
2014 yılında 3 adet taşınmaza 100.000,00.- TL olmak üzere;
toplam 8 adet taşınmaza 250.000,00.- TL onarım yardımı yapılmıştır.
 
 

Tamamlanan Proje İşleri
 
 Yılı  İşin Adı
2005-2006Çanakkale Gelibolu Yarımadası, Kilitbahir Kalesi, Namazgâh Tabyası, Yahya Çavuş Şehitliği ve Ertuğrul Tabyası ile Şehitler Abidesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ile Çevre Düzenlemesi ve Güçlendirme Projelerinin Yapımı İşi
2008Rumeli Mecidiye Tabyası Rölöve, Restitüsyon, Elektrik, Makine, Peyzaj, Sağlamlaştırma ve Restorasyon Projesi Yapımı İşi
2008Çanakkale Şehitler Abidesi Altında Yer Alan Şehitler Belgeliği Müzesi Proje Çalışmaları İşi
2011-2012Çanakkale Anadolu Hamidiye Tabyası Proje Yapımı İşi
2011-2012Çanakkale Çimenlik Kalesi Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin Yapımı İşi
2013-2014Çanakkale Kilitbahir Kalesi Ve Sarı Kule Teşhir-Tanzim, Çevre Düzenlemesi ve Aydınlatma Proje Yapımı İşi
2013-2014Çanakkale Çınarlı Köyü, Hasan Mevsuf Şehitliği, Tabya ve Bataryalarının Açık Hava Müzesi Olarak İşlevlendirilmesi İşi
2008Çanakkale, Gökçeada Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı

 
 
 
Tamamlanan Uygulama İşleri
 
 Yılı  İşin Adı
2003-2004 
Çanakkale Şehitler Abidesi
Rölyef, Mozaik Yapımı ve Çevre Düzenlemesi İşi
 2005Kilitbahir Kalesi Aydınlatma Sisteminin Onarılması İşi
 2006Çanakkale Eceabat Eski Jandarma Binası Restorasyonu İşi
 2006-2007Çanakkale İli Gelibolu Yarımadası Kilitbahir Kalesi, Namazgâh Tabyası, Ertuğrul Tabyası, Yahya Çavuş Şehitliği ve Şehitler Abidesi Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi İşi
 2006-2007Çanakkale Şehitler Abidesi Altında Yer Alan Şehitler Belgeliği Bölümünün Güçlendirmesi ve Yeniden Yapımı İşi
 2006-2007Çanakkale İli Gelibolu Yarımadası Şehitler Abidesi Sembolik Türk Şehitliği ve Çevre Düzenleme İşi
 2009-2010Rumeli Mecidiye Tabyasının Restorasyonu Çevre Düzenlenmesi İşi
 2011Çanakkale Şehitler Abidesi Bakım ve Onarımı İşi
 2014Çanakkale Truva Antik Kenti Çevre Düzenlemesi İşi
 2015Çanakkale Kilitbahir Kalesi ve Namazgâh Tabyası Batı Bölgesi Restorasyonu Ve Çevre Düzenlemesi
 2015Çanakkale Çimenlik Kalesi Restorasyonu İşi
 

 
 
TAMAMLANAN İŞLER
 
 

Kilitbahir Kalesi
 
 

Yahya Çavuş Şehitliği
          
 
 
 (Restorasyon öncesi)(Restorasyon sonrası) 
 
Çanakkale, Eceabat, Eski Jandarma Binası Restorasyonu
 
 
 
Çanakkale Şehitler Abidesi
 
 
 
 
Çanakkale İli, Gelibolu Yarımadası Şehitler Abidesi Sembolik Türk Şehitliği
 
 
 
(Öncesi)(Sonrası)
 
Çanakkale Rumeli Mecidiye Tabyası
 
 
 
 
 
Kilitbahir Kalesi ve Namazgah Tabyası
 
 
 

Ertuğrul Tabyası
 
 
 
PLANLANAN İŞLER
 
 
 
 
 
Çanakkale Kilitbahir Kalesi Ve Sarı Kule Teşhir-Tanzim Ve Çevre Düzenlemesi
 

2015 Yılı Çanakkale Kara ve Deniz Savaşlarının 100. Yıldönümü anma etkinlikleri çerçevesinde Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezinde (Gelibolu Simülasyon Merkezi) Bakanlığımızca, 24 Nisan tarihinde bir sergi düzenlenecektir.
 
 
 
 
 
Gelibolu Simülasyon Merkezi
 
 
 
Ayrıca; Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, 28.06.2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun” kapsamında kurulmuştur. Söz konusu Başkanlık teşkil edilene kadar Çanakkale İlinde gerçekleştirilen çalışmalar Bakanlığımız Yatırım Programı çerçevesinde ele alınmıştır. Bundan sonra Çanakkale Gelibolu Tarihi Alanında yapılacak işler Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yürütülecektir. 
 
 
 
No Planlanan Proje, Hizmet ve Faaliyetler
1
Bigalı Kalesi Restorasyonu İşi
 2Seddülbahir Kalesi Restorasyonu İşi
 3Çanakkale Abide Altı Şehitler Belgeliği Müzesi Teşhir Tanzim ve Onarımı İşi
4Kilitbahir Kalesi Teşhir Tanzim ve Çevre Düzenlemesi İşi
5Şehitliklerin İhyası ve Çevre Düzenleme İşi
6Çamburnu Kalesi Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi
7Mecidiye Tabyası Teşhir Tanzim ve Çevre Düzenlemesi İşi
8Namazgah Tabyası Teşhir Tanzim ve Çevre Düzenlemesi İşi
9Ertuğrul Tabyası Teşhir Tanzim ve Çevre Düzenlemesi İşi
10Çıkarma Alanlarının Açık Hava Müzesine Dönüştürülmesi ve Çevre Düzenlemesi İşi
11Kilitbahir Köyü Sokak Sağlıklaştırma İşleri
 12Gelibolu Yarımadası Anıtları İhyası
 13Gelibolu Yarımadası Namazgah Yapımı İşi
 14Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanlarında Alt Yapı Çalışmaları
 15Tarihi Alan Planları Yapım İşi
 16Muhtelif İşler
 
 
 
 
UNESCO DÜNYA MİRAS GEÇİCİ LİSTESİ
 
"Çanakkale ve Gelibolu 1. Dünya Savaşı Alanları" 2014 yılında Dünya Miras Geçici Listesine kaydedilmiştir.
 
 

 
 
 
 
Çanakkale ve Gelibolu 1. Dünya Savaş Alanları
 
 
 

KAZI ÇALIŞMALARI
 
 
 
Kilisetepe Höyüğü
 

Eceabat İlçesi’nde yer alan Kilisetepe Höyüğü’nde kazı çalışmaları Ege Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Göksel SAZCI başkanlığında yürütülmektedir. 2014 yılında 104.000 TL ödenek aktarılmıştır
5228 sayılı Kanun- Kültürel Alandaki Destek (Sponsor Faaliyetlerinin Teşvik Edilmesi Hakkında Genelge (2005/13) kapsamında; Çanakkale Tarihe Saygı Projesi kapsamında;
 
2011 Yılı için; Tarihe Saygı Projesi Kapsamında Kocadere – Behramlı   Köylerinde ve Tarihe Saygı Parkı’nda Bakım Onarım ve Yenileme Çalışmaları için 2.964,025,91-TL.
                                                                           
2012 Yılı için;  Eceabat İlçesi Düzenleme, Alçıtepe, Bigalı ve Büyükanafartalar Köylerinde Düzenleme Çalışmaları, 57. Alay Şehitliği Bakım Onarım Çalışmaları ve Eceabat Halk Eğitim Merkezi Köy Kurslarına Destek Çalışmalarına 1.035.250,43-TL
 
2013 Yılı için;  Eceabat ilçesi, Akbaş Şehitliği Yenileme Çalışması, 57. Alay Şehitliği, Yalova Şehitliği, Madan Erika Mezarlığı ve Eceabat Tarihe Saygı Parkının Bakım Onarım Çalışmalarına 4.702.363,28 TL tutarında sponsor olan Opet Petrolcülük A.Ş.ye,  üç yıl için de ayrı ayrı Desteklemenin Uygun Bulunduğuna Dair Belge verilmiştir.