KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bosna Hersek’te Bulunan Yazma Eser Berat-ı Şerif’in Restorasyonu

Yurtdışında Bulunan Yazma Eserlerin Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor!
 
Bosna-Hersek’in Foynitsa şehrinde bulunan Fransisken Manastır’ı arşivindeki kutsal emanetlerimizden kağıt üzerine yazma eser olan Berat-ı Şerif ‘in restorasyonuna yönelik yerinde incelemelerde bulunmak ve restorasyon çalışması için yöntem belirlemek üzere Şubat Ayı sonlarına doğru yerinde çalışma yapmak üzere Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden bir uzman görevlendirilmiştir.
 
Bahsi geçen yazma eserin korunmasına yönelik uygulamalar, eserin zarar görmesini önlemek, geciktirmek veya durdurmak için yapılmasının yanı sıra, hem aktif hem de pasif yöntem ve tekniklerle esere müdahale etmeyi de kapsamaktadır. Konservasyon uygulamalarında inceleme ve belgeleme aşamalarının ardından, eseri oluşturan malzemelerin özelliklerini, eserin yapım tekniğini ve bozulmalarını saptayabilmek için ön inceleme çalışmaları yapılacak ve esere uygulanacak konservasyon yöntemleri belirlenecektir. Ön incelemede kâğıdın yapısının ve üretim biçiminin, mürekkep cinsinin, cildine ve derisine ait özelliklerin, varsa kimyasal bozulma türünün ve derecesinin, formaların oluşturulma biçiminin belirlenmesi gibi konularda detaylı bilgi edinme amaçlanmaktadır.
 
Sonuç olarak uygulanacak konservasyon teknikleri ile eseri mümkün olabildiğince az ve hatta mümkünse hiç değişiklik yapmadan korumaya çalışarak, yazıldıkları tarihten günümüze tarihi, kültürel ve bilimsel bilgi birikimlerinin yapı taşları olan yazma eserler geleceğe aktarılabilecek çalışmalar yapılması planlanmaktadır.