KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Eser Alımı ve Ödenek Takip Sistemi Programı Eğitimi 23-24 Şubat’ta Gerçekleştirilecektir.

2863 sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"nun 25. maddesine dayanılarak çıkartılan "Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde Genel Müdürlüğümüze bağlı müzelerce yapılan eser alımı işlemlerine yönelik olarak müzeler arasında uygulama birliğinin sağlanması, müzeye giren eserlere yönelik bilgilerin daha sağlıklı bir şekilde arşivlenebilmesi ve ödenek taleplerine ilişkin işlemlerin daha hızlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce hazırlanan program doğrultusunda Bakanlığımıza bağlı müze personeline yönelik eğitim çalışması 23-24 Şubat 2015 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüzde gerçekleştirilecektir.