KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kanlıdivane Ören Yerinde Çevre Düzenleme Çalışmaları Başladı

Mersin İli, Erdemli İlçesi, Ayaş yöresinde yer alan Kanlıdivane Ören Yeri Mersin-Silifke karayolunun 50. km. sinde, Ayaş Mevkii'nin 3 km. kuzeyinde yer alır. Eski adı Kanytelleis olan ören yerinde ilk iskân M.Ö. 3.yüzyıl sonlarına rastlamaktadır. Hellenistik Döneme ait bir kulenin bulunduğu şehir 11.yüzyıla kadar varlığını korumuştur. Halk arasında dolaşan bir rivayete göre suçluların burada yer alan obruk içerisine bırakılıp aslanlara parçalatılıp obruğun kana bulanmasından dolayı bu adı aldığı söylenmektedir. Obruğun kuzey tarafında zırhlı ve kılıçlı bir asker, güneyinde beş kişilik bir aile kabartması bulunmaktadır.
 
Gelen ziyaretçilerin gezebilecekleri net gezi güzergahlarının olmaması, dinlenme ve genel ihtiyaçlarına cevap verecek ünitelerin yetersizliğinden dolayı çevre düzenleme projesinin hazırlanmasına ihtiyaç doğmuş, “Kanlıdivane Ören Yeri Çevre Düzenlemesi” projesi Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz izniyle hazırlatılmış ve Adana Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca  uygun bulunmuştur.
 
Hazırlanan projeler doğrultusunda “Kanlıdivane Ören Yeri Çevre Düzenlemesi Uygulaması İşi”ne 11.08.2014 tarihinde ihalesi, 26.09.2014 tarihinde ise yer teslimi yapılarak başlanmıştır. İşin 2015 yılı ortalarında tamamlanması planlanmaktadır.
 
Kurul onaylı projesi kapsamında; ören yeri girişi, güvenlik, otopark ve ziyaretçi tesislerinin düzenlenmesi, gezi güzergahı yollarının yenilenmesi, çöp kutusu, bilgi ve yönlendirme tabelaları vb. çevre donatı mobilyaları, çevre ihata sisteminin yapılmasıyla ören yerine gelen ziyaretçilere daha sağlıklı ve etkin ziyaret olanağı sağlanacaktır.